/ Projects / Piękna 21

Piękna 21

Lokalizacje: Wrocław, PL
Zleceniodawca: AP Szczepaniak
Inwestor:  
Architekt/Projektant: AP Szczepaniak
Wykonawca:  
Wartość inwestycji:  
Powierzchnia / kubatura:  
CFD simulations of smoke ventilation systems and hot smoke tests in an underground car park